Pečovatelská služba

Cíl

Hlavním cílem pečovatelské služby je prostřednictvím dopředu smluvených hlavních úkonů, které jsou zaměřeny především na pomoc při péči o vlastní osobu,  zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném domácím prostředí a maximálně tak oddálit nástup do zařízení pobytového typ.


Cílová skupina klientů

senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením.

Pečovatelská služba je typ sociální služby, činnost nebo soubor činností, poskytovaných lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit kvalitu jejich života, případně je v maximální možné míře do společnosti začlenit, nebo společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli.

S čím můžeme pomoci

  • pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • poskytnutí stravy, případně pomoc při jejím zajištění,
  • pomoc v domácnosti,
  • zajištění kontaktu se sociálním prostředím.

Cena za hodinu výkonu pečovatelské služby je 130,-Kč. Celková cena se odvíjí od reálného času stráveného poskytováním smluvených výkonů (při výkonu trvajícím 15 min. platí klient pouze tento čas).

V případě zájmu kompletní ceník s rozpisem všech úkonů zašleme e-mailem, nebo předáme při osobním jednání (tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí sociální služby).

Domaciasistence@.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!