Pečovatelská služba

Poslání pečovatelské služby

Pečovatelská služba je terénní sociální služba, která poskytuje služby osobám, které vzhledem k věku a nebo zdravotnímu stavu nemohou vykonávat běžné činnosti samostatně a potřebují pomoc druhé osoby. Posláním služby je zajistit pomoc a podporu seniorům a osobám s postižením v jejich přirozeném domácím prostředí, podporou samostatnosti a zachováním dosavadních dovedností po co nejdelší možnou dobu. Pečovatelská služba je založená na individuálních potřebách uživatelů a na zachování důstojného života. 


Cíl

Hlavním cílem pečovatelské služby DomA- domácí asistence, z. s. je podporovat osoby v jejich přirozeném způsobu života v domácím prostředí.

Cílová skupina klientů

 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením 
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením


Věková kategorie klientů

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)


Forma poskytování:

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v domácím prostředí uživatele. Služba je poskytována v pracovní dny od 7:00-17:00, ve výjimečných případech lze službu poskytnout po dohodě i mimo provozní dobu.


S čím vám můžeme pomoci

Základní úkony:

 • pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění  chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doplňkové úkony:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • dohled nad dospělou osobou
 • jednoduché ošetřovatelské úkony
 • dohled nad užití léků
 • zajištění a donáška léků
 • doprava s uživatelem k lékaři zaměstnání aj.
 • doprava uživatelem na invalidním vozíku k lékaři, zaměstnání aj.

Dle § 6 vyhlášky 505/2006 Sb. je výše úhrady stanovena na:

155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně.

135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně.

Netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

V případě zájmu kompletní ceník s rozpisem všech úkonů zašleme e-mailem, nebo předáme při osobním jednání (tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí sociální služby).


Působnost

DomA-domácí asistence, z.s. poskytuje sociální služby zejména v níže uvedených městech a obcích:

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Oldřišov, Píšť, Raduň, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Štítina, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina (Opava), Závada

domaciasistence@seznam.cz
domastacionar@seznam.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!