Osobní asistence

Osobní asistence je sociální služba pomáhající osobám, které z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nemoci potřebují pomoc v běžných činnostech života. Osobní asistent pomáhá klientovi v oblastech, ve kterých potřebuje pomoc druhé osoby, jež zahrnují hygienu, sebeobsluhu, chod domácnosti, kontakt se sociálním prostředím a veškerou pomoc při prosazování zájmů a práv daného člověk

.

Cíl

Hlavním cílem osobní asistence je podpora soběstačnosti a samostatnosti člověka v jeho vlastním prostředí. Vychází z jeho individuálních potřeb a přání.

Osobní asistence je určena osobám, které mají z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění, nebo věku, sníženou soběstačnost a vyžadují tak péči další osoby. 


Cílová skupina klientů

senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením.

-od 6 let věku

S čím můžeme pomoci

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Cena za hodinu poskytnuté osobní asistence je 120,- Kč.

  V případě zájmu kompletní ceník s rozpisem všech úkonů zašleme e-mailem, nebo předáme při osobním jednání (tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí sociální služby).

  Domaciasistence@.cz
  Vytvořeno službou Webnode
  Vytvořte si webové stránky zdarma!