Osobní asistence


Poslání osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je podpora a pomoc směřovaná tělesně postiženým, zdravotně postiženým a seniorům tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.


Cíl

Hlavním cílem osobní asistence je podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí. Vychází z jeho individuálních potřeb a přání.

Osobní asistence je určena osobám, které mají z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění, nebo věku, sníženou soběstačnost a vyžadují tak péči další osoby. 

Cílová skupina klientů

 • senioři 
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením


Věková kategorie klientů

Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku od 6 let.

Forma poskytování

Osobní asistence je poskytována terénní formou v domácím prostředí klienta. 

Službu poskytujeme v pracovní dny od 7:00 do 17:00, po dohodě můžeme poskytnou asistenci i mimo provozní dobu.


S čím vám můžeme pomoci

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceník

Cena za hodinu poskytnuté osobní asistence je:

1 - 3 hodiny

155 Kč

3 - 6 hodiny

145 Kč

6 a více hodin

135 Kč

V případě zájmu kompletní ceník s rozpisem všech úkonů zašleme e-mailem, nebo předáme při osobním jednání (tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí sociální služby).


Působnost

DomA-domácí asistence, z.s. poskytuje sociální služby zejména v níže uvedených městech a obcích:

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Píšť, Raduň, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Štítina, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina (Opava), Závada

domaciasistence@seznam.cz
domastacionar@seznam.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!