Historie DomA - domácí asistence, z.s.

2005 - zkušební projekt terénních sociálních služeb pod záštitou obce Kobeřice a Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje.

2006 - registrace občanského sdružení DomA - Domácí asistence.

2007 - registrace poskytovatele sociálních služeb - zaregistrovaná terénní pečovatelská služba.

2008 - rozvoj počtu služeb, počtu uživatelů.

2009 - rozvoj počtu uživatelů, rozšíření poskytovaných služeb, získání 3 klientů v bývalém domě s pečovatelskou službou v Kobeřicích, získání daru obce Kobeřice - automobil Felicie k rozvozu obědů a rozvozu jídla pro ZŠ v Kobeřicích.

2010 - získali jsme dotace na mzdy a tím se nám podařilo udržet stávající pracovní místa.

2011 - tento rok byl pro nás velikým mezníkem. Díky zorganizování výstavy anthurií v roce 2010 a spolupráci s nadací Divoké husy, a daru pana Pavla Rymla z Kobeřic, se nám podařilo zakoupit nové auto Škoda Praktik pro rozvoz obědů.

2012 - od září byl ve spolupráci se Slezským svazem invalidů Kobeřice uveden do zkušebního provozu tzv. Klub zralého stáří, který byl mezi seniory velmi dobře přijat a setkání přinášela velmi mnoho radosti i v následujících letech.

2014 - získali jsme do pronájmu nové prostory pro působení spolku v prostorách na Zdravotním středisku v Kobeřicích, které se stalo i novým sídlem naší organizace. K poskytované službě jsme v průběhu roku zaregistrovali novou službu Osobní asistence.

2015 - poprvé jsme se zapojili do většího projektu. Získali jsme podporu dvou projektů v rámci programu ROP - Vybavení pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a Automobily pro DomA. V rámci Moravskoslezského kraje jsme byli vybráni do schválené sítě registrovaných sociálních služeb, což je v sociální oblasti přelomový krok, který vybraným službám zajišťuje částečnou jistotu financování.

2016 - byli jsme zařazeni do základní sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

2019 - získání nájemních prostor v budově bývalého obecního úřadu se záměrem obce zrekonstruovat budovu v partnerské spolupráci s naším spolkem a následně zřídit novou sociální službu denní stacionář.

2022 - v červenci proběhlo stěhování do nově zrekonstruovaných prostor Spolkového domu v Kobeřicích, zaregistrování nové sociální služby Denní stacionář Kobeřice a zahájení jeho provozu.

domaciasistence@seznam.cz
domastacionar@seznam.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!