Historie organizace

2005 - zkušební projekt terénních sociálních služeb pod záštitou obce Kobeřice a Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

2006 - registrace občanského sdružení DomA - Domácí asistence

2007 - registrace poskytovatele sociálních služeb - zaregistrovaná terénní pečovatelská služba

2008 - rozvoj počtu služeb, počtu uživatelů

2009 - rozvoj počtu uživatelů, rozšíření poskytovaných služeb, získání 3 klientů v bývalém domě s pečovatelskou službou v Kobeřicích, získání daru obce Kobeřice - automobil Felicie k rozvozu obědů a rozvozu jídla pro ZŠ v Kobeřicích

2010 - v srpnu 2010 jsme v rámci kobeřického odpustu zorganizovali výstavu anthurií, díky níž jsme získali dotaci z benefičního programu Nadace Divoké Husy. Společně se sponzorskými dary pana Pavla Rymla a obce Kobeřice jsme mohli v roce 2011 pro potřeby našeho občanského sdružení zakoupit automobil Škoda Praktik. Získali jsme rovněž dotaci na mzdu pro administrativního pracovníka a terénní pracovnici a podařilo se nám udržet stávající pracovní místa, kterých bylo celkem 5

2011 - tento rok byl pro nás velikým mezníkem. Díky aktivitám v roce 2010 a dotacím MSK, obce Kobeřice, Nadace Divoké husy a daru pana Pavla Rymla z Kobeřic se nám podařilo zakoupit nové auto Škoda Praktik. Toto auto slouží k rozvozu obědů a rozvozu jídla pro MŠ Kobeřice a ZŠ a MŠ Hněvošice

2012 - v červenci proběhla ve spolupráci s OÚ Kobeřice přednáška Lichnowský a Hlučínsko, kterou pořádala paní Ludmila Fergg, roz. Vehovská, rodačka z Kobeřic působící v Mnichově. Od září byl ve spolupráci se ZTP Kobeřice uveden do zkušebního provozu tzv. Klub zralého stáří, který se konal v pravidelných týdenních intervalech v klubovně ZTP Kobeřice. Tento klub byl mezi seniory velmi dobře přijat a setkání přinášela velmi mnoho radosti

2013 - Ve spolupráci s místní organizací invalidů se nám podařilo pokračovat v realizaci a rozvoji činnosti Klubu zralého stáří

2014 - Získali jsme do pronájmu nové sídlo pro působení Sdružení v prostorách Zdravotního střediska v Kobeřicích. Dařilo se nám rozvíjet nejenom práci Pečovatelské služby, ale také se pokračovalo v organizování Klubu zralého stáří ve spolupráci se Slezským svazem invalidů v Kobeřicích a to díky finanční podpoře Obecního úřadu Kobeřice.V průběhu roku se nám podařilo získat registraci nové služby Osobní asistence, která poskytuje podporu a pomoc především těm rodinám, které se potřebují některému ze svých členů věnovat intenzivněji a celodenně a pro tuto péči nemají dostatečnou kapacitu. Jedná se o asistenci jak u osob trvale upoutaných na lůžko, kdy je potřeba zajistit celodenní stravu, hygienu, ale také kontakt se společenským prostředím právě pomocí asistenta-pečovatele, který vymýšlí program a náplň dne pro "svého partnera", tak i u dětí, které např. dochází do školy a je potřeba jim zajistit asistenci při pobytu ve školní družině, pomoci jim s přípravou jídla a třeba je i doprovodit domů autobusem. Na sklonku roku jsme zahájili práci na projektech vyhlášených v Regionálním operačním programu

2015 - Získali jsme podporu dvou projektů v rámci programu ROP - Vybavení pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a Automobily pro DomA. Na sklonku roku 2015 jsme díky těmto dotovaným projektům získali pro činnost našeho sdružení 10 zcela nových elektrických polohovacích postelí a 2 automobily, z nichž jeden je určen jako osobní a pomůže tak zrychlit a zkvalitnit práci našim pečovatelkám, které jej mohou využívat také pro převoz klientů k lékaři, na nákupy, do města atd. Druhý automobil je určen zejména pro stěhování kompenzačních pomůcek, protože disponuje tažným zařízením a je pro tuto činnost vybaven. Dále jsme již druhým rokem mohli díky programu Vzdělávejte se pro růst proškolit naše pracovníky ve spolupráci se vzdělávací agenturou K.I.S.S., což znamená, že další tři pracovnice mohly absolvovat Kurz pro pracovníky v sociálních službách a posílit tak své vědomosti, znalosti a dovednosti, které mohou využívat při své praxi. V rámci Moravskoslezského kraje jsme byli vybráni do schválené sítě registrovaných sociálních služeb, což je v sociální oblasti přelomový krok, který vybraným službám zajišťuje jistotu financování na období let 2016-2020 s možností dalšího návazného financování. Pro naši službu je to velká radost, ale zároveň i zodpovědnost, protože to znamená, že jsme se stali pro Kraj významným poskytovatelem sociální služby, kterou musíme poskytovat v souladu se standardy kvality sociální práce a pravidelně ji rozvíjet

2016 - V průběhu roku jsme pracovali na odstranění všech nedostatků, na které upozornila inspekce MPSV, vznikly nové Směrnice: Pravidla pro poskytování pečovatelské služby, Pravidla pro poskytování osobní asistence, Pracovní postupy, Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, Ochrana práv uživatelů služby, Pravidla pro přijímání darů, Pravidla pro řešení nouzových, havarijních a rizikových situací. Na základě střednědobého plánu MSK pro poskytovatele soc. služeb byly osloveny všechny obecní úřady obcí, ve kterých jsme poskytovali službu uživatelům. Některé z obcí nám přispěly na provoz a zajištění služeb. Díky společnosti Innova nám byla schválena žádost o dotaci na 2 automobily v rámci projektu Automobily pro DomA 2. V tomto roce jsme nakoupili další kompenzační pomůcky - jako např. jídelní stolky k polohovací posteli, antidekubitní nafukovací matraci a na podzim jsme zakoupili ještě jednu polohovací elektronickou postel s antidekubitní matrací

xt...

domaciasistence@seznamcz
domastacionar@seznam.cz 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!