Denní stacionář Kobeřice

Poslání denního stacionáře Kobeřice 


Denní stacionář Kobeřice je ambulantní sociální služba, jejímž posláním je poskytovat uživatelům individuální pomoc a podporu vedoucí k udržení jejich stávajících dovedností a rozvoji dovedností nových. Skrze stimulující prostředky a aktivizaci se také zaměřuje na podporu samostatnosti v oblasti vytváření kontaktů s vrstevníky a orientaci v přirozeném prostředí. 


Uživateli této služby jsou lidé z regionu Hlučínsko, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci - senioři starší 65 let a lidé s postižením ve věku 18 - 64 let.


Cíle poskytované služby 

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti a rozvoje uživatele s ohledem na jeho individuální schopnosti a možnosti
 • rozvoj mezilidských vztahů, navázání nových socio-kulturních vztahů
 • vytvoření aktivní skupiny uživatelů, kteří se budou podílet na činnosti stacionáře

Služba je určena 

 • pro uživatele z regionu Hlučínsko a je rozdělena do dvou cílových skupin

První cílová skupina (věk: 18 - 64 let)

 • osoby s mentálním postižením, včetně osob s poruchami autistického spektra
 • osoby s fyzickým postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Druhá cílová skupina (věk: 65 let a více)

 • senioři, kteří vyžadují pomoc při zvládání běžných činností

Forma poskytování

Jedná se o ambulantní službu s provozní dobou každý všední den od 7.00 - 16.00 hodin (mimo státem uznané svátky).

S čím vám můžeme pomoci

Základní úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Doplňkové úkony:

 • Masáže
 • Svozy/odvozy uživatelů do stacionáře
 • Doprovody a svozy uživatelů na kulturní a jiné akce

Cena za poskytované služby 

Ceny za jednotlivé úkony jsou stanoveny v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb. a vyhlášku č. 505/2006 Sb.

Cena za hodinu je 90,- Kč. Tato výše se poměrně krátí podle délky trvání nasmlouvaného úkonu (dále viz Ceník služby).

Uživateli je účtován strávený čas ve stacionáři za každou započatou čtvrthodinu. Např. Strávil-li uživatel ve službě 25 minut, bude mu zaúčtováno 30 minut, tj. 45,- Kč. Odebere-li uživatel 50 minut, bude mu zaúčtována 1 hodina, tj. 90,- Kč.

Kapacita služby

Kapacita denního stacionáře i okamžitá kapacita je 8 uživatelů denně. 


Prostory denního stacionáře

domaciasistence@seznam.cz
domastacionar@seznam.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!