Informace k partnerskému projektu obce Kobeřice

Modernizace bývalého obecního úřadu


Provoz pobočky v Kravařích

Oznamujeme znovu obnovení provozu naší kanceláře v Kravařích prozatím v omezeném režimu, a to každé pondělí od 14 do 17 hodin. 


Projekty 2020

V průběhu roku 2020 byly zrealizovány 2 projekty za významné podpory Moravskoslezského kraje - Vybavení kanceláře a Automobil pro pečovatelskou službu. Obzvláště díky druhému projektu jsou naše služby dostupnější a můžeme tak pomoci rychleji většímu počtu klientů.

Tímto velmi děkujeme za poskytnuté prostředky Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a Obecnímu úřadu Kobeřice.

DĚKUJEME


Oznámení o omezení provozu kanceláře

Vestavba - poděkování Nadaci ČEZ

Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za dar ve výši 90 000,- Kč díky kterému jsme mohli v roce 2020 zrealizovat vestavbu do našeho dodávkového automobilu. Díky nájezdové rampě a kotvícímu systému bezpečnostních pásů můžeme nyní prevážet imobilní klienty odkázané na invalidní vozík bez nutnosti přesunu a zajistit tak jejich maximální komfort.


Vznik kontaktního centra v Kravařích

Ve spolupráci s městem Kravaře bude DomA - domácí asistence otevírat kontaktní centrum, kde dvakrát týdně pracovníci rádi uvítají občany, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci, nebo se chtějí pouze informovat a zeptat na vše, co je o naší práci zajímá.

Tímto děkujeme za výbornou spolupráci se zástupci města Kravaře a věříme v její dlouhodobé trvání.


Setkání s panem farářem a povídání o pečování

Tímto zveme na veřejné setkání s panem farářem P.Mgr. Pawlicou, který poradí jak při péči myslet také na sebe a pečovat s radostí.

Realizace přednášky je podpořena v rámci Programu na podporu zdravého starnutí Moravskoslezským krajem a vznikla v rámci projektu Pečujeme o pečující.

Proškolení pracovníků

Za podpory Moravskoslezského kraje, proběhnou školení pracovníků organizace, díky kterým budou vědět jak lépe pomáhat klientům se kterými denně pracují.


Přednáška s obvodní lékařkou

Dne 25.6.2019 proběhla avizovaná přednáška s praktickou lékařkou MUDr. Gabrielou Brzeskovou. Vzhledem k zajímavosti tématu uvažujeme o opakování a následném dalším setkání s paní doktorkou.

Tuto přednášku v rámci projeku Pečujeme o pečující Programu na podporu zdravého starnutí spolufianncoval Moravskoslezský kraj.

Pozvánka na přednášku:

Jak Vám může Úřad práce pomoci s  finančním zajištěním při péči o osobu blízkou?

Zveme vás na další přednášku v rámci projektu Pečujeme o pečující, který je  spolufinancován Moravskoslezským krajem


ARTETERAPIE - umění pro zdraví

1. přednáška projektu Pečujeme o pečující - spolufinancován Moravskoslezským krajem


Realizovaný projekt v roce 2018/2019