DomA - domácí asistence, zapsaný spolek, působí od roku 2005 jako poskytovatel terénních sociálních služeb v mikroregionu Hlučínsko se sídlem v Kobeřicích, Hlučínská 739/1, PSČ 747 27, okres Opava.

Spolek se řídí zákonem č. 108/2006 Sb Zákon o sociálních službách, provádějící vyhláškou (č. 505/2006 Sb.) k tomuto zákonu. Zároveň všichni pracovníci organizace dodržují standardy kvality, které má organizace zpracovány v zákonném rozsahu a jejich obsah vedoucí pracovníci pravidelně kontrolují a upravují.

Naší cílovou skupinou jsou mladší senioři (65-80 let), starší senioři (80 let a více) a osoby zdravotně postižené, kterým poskytujeme pečovatelské služby a službu osobní asistence v jejich přirozeném domácím prostředí. Službu osobní asistence poskytujeme i dětem a handicapovaným lidem od šesti let věku.

Statutární zástupkyní DomA-domácí asistence je paní RNDr. Ludmila Domonkosová.

V souvislosti s registrací DomA-domácí asistence v České republice jako poskytovatele terénních sociálních služeb vykonáváme následující:

  • pečovatelské služby pro mladší a starší seniory a osoby tělesně postižené v Kobeřicích a blízkém okolí (pomoc při osobní hygieně, podávání stravy, pomoc při oblékání, převoz imobilních seniorů k lékaři nebo na úřady atp.)

  • službu osobní asistence pro mladší a starší seniory a osoby tělesně postižené v Kobeřicích a blízkém okolí

  • rozvoz obědů do domácností našich uživatelů, do škol a školek

  • základní sociální poradenství v oblasti žádostí o Příspěvky na péči, o kompenzační pomůcky včetně komplexních informací o různých sociálních službách, které může klient využít.

DomA-domácí asistence, z.s. v současné době působí v mikroregionu Hlučínsko, konkrétně v obcích Kobeřice, Bolatice, Hněvošice, Štěpánkovice, Rohov, Sudice, Strahovice, Služovice a ostatní

Statutární zástupkyně: RNDr. Domonkosová Ludmila

Domaciasistence@.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!