Ceníky služeb

 • V případě, že poskytnutí služby trvá méně než jednu hodinu, se platba úměrně krátí dle skutečného času poskytnutí služby
 • V případě, že poskytnutí služby trvá déle než jednu hodinu, se platba úměrně zvýší dle skutečného času poskytnutí služby
 • Poskytovatel si vyhrazuje změny v tomto ceníku. Zákazník je o změně ceníku seznámen minimálně 1 měsíc před vstupem nového ceníku v platnost

 • *při délce osobní asistence 7 a více hod/den se čas nezbytný k zajištění úkonu (příprava pracovníka, doprava k uživateli) vypočítává z částky 90,-Kč/hod
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo změny v tomto ceníku. Zákazník je o změně v ceníku informován minimálně 1 měsíc před vstupem nového ceníku v platnost

Nájemní řád kompenzačních pomůcek DomA - domácí asistence, z.s.

 • Pronajímatel seznámí nájemce s obsluhou pomůcky a názorně předvede způsob využití
 • K přepravě se započítá čas pracovníků a cesta.
 • Nájemce po dobu pronájmu za pomůcku plně zodpovídá a je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení. Dále je povinen ji udržovat v čistotě a zacházet s ní dle pokynů pronajímatele
 • Dojde-li po dobu užívání pomůcky k jejímu poškození či zničení, hradí nájemce náklady na opravu v plné výši
 • Pomůcky nesmějí být přetěžováný
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto ceníku. Nájemce je se změnou ceníku seznámen minimálně 1 měsíc před vstupem nového ceníku v platnost