gifZIS    zobrazenízobrazení  A+  jazyk, language, Sprache (cs)cs 
 

logo

Poslání a cíle

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby zapsaného spolku DomA – Domácí asistence - je prostřednictvím odborných úkonů pečovatelské služby podporovat setrvání seniora a zdravotně postiženého v jeho přirozeném domácím prostředí a pomoci tak co nejvíce oddálit jeho nástup do pobytového zařízení.

Cíle pečovatelské služby

Hlavním cílem pečovatelské služby je prostřednictvím dopředu smluvených hlavních úkonů, které jsou zaměřeny především na pomoc při: péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo fakultativních úkonůzajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit nástup do pobytovéhozařízení.

Zásady služby

Mezi zásady, kterými se při poskytování služby našim klientům řídíme a které dodržujeme, patří:

* Zásada profesionálního poskytnutí služby – DomA, z.s umožňuje svým pracovníkům pravidelné zvyšování kvalifikace pomocí kurzů a školení na témata, která se úzce dotýkají výkonu pečovatelské služby. Rozšiřování vědomostí a zdokonalování dosavadních schopností pak umožňuje všem pracovníkům týmu poskytovat profesionální a kvalitní služby

* Zásada individuálního přístupu a partnerství – uživatel je vždy v rovnocenném vztahu vzhledem k pracovníkovi, který mu poskytuje jednotlivé úkony PS na základě individuálních požadavků dle jeho přání, potřeb a zvyklostí, aby tak byla zachována co možná nejvyšší míra sebeurčení při dojednávání cílů služby jednotlivého uživatele. Uživatel není pasivním příjemcem, ale aktivním partnerem při vytváření své vlastní podoby služby.

* Zásada rovnosti všech uživatelů – mezi jednotlivými uživateli panuje rovnost při poskytování služby, nikdo není upřednostňován na úkor druhého. Pracovník služby vždy jedná s uživatelem s úctou, respektuje jeho lidskou důstojnost a hodnoty.

* Zásada samostatnosti, podpora nezávislosti uživatelů – pracovníci služby se nesnaží vytvářet uživatele závislé na poskytování služby, naopak se snaží dosáhnout takového stavu, aby byl uživatel co nejvíce samostatný (pokud je to vzhledem k jeho stavu a situaci možné) a pomalu se vracel do běžného života. Uživatel má vždy právo uplatnit svůj názor při řešení své nepříznivé situace, jednat na základě svých rozhodnutí a být sám sebou. Pracovník poskytuje uživateli zpětnou vazbu a pomáhá mu porozumět důsledkům své volby.

* Zásada flexibility – služba a její jednotlivé úkony se vzhledem k času mění a vyvíjí, což pracovník služby reflektuje a spolu s uživatelem přizpůsobuje jeho aktuálním potřebám tak, aby služba vždy odrážela aktuální stav potřeb.


Publikováno / upraveno: 23.4.2013 / 12.4.2016
Zodpovídá: Lenka Laburdová
Zobrazeno: 1838x

Nacházíte se: Úvodní stránka > Poslání a cíle


© DomA - domácí asistence
Kontakty    Napište nám                 Mapa webu    Prohlášení a podmínky      ^ Nahoru ^

© Bc. Pavel Rychecký , verze: 14.07.26 Company